AMPA

L’Associació de Mares i Pares de La Vila és l’associació sense ànim de lucre que agrupa les mares i els pares de l’escola. L’AMPA té com a objectius principals:

 • Donar suport i assistència a les famílies en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles.
 • Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares en el Consell Escolar.
 • Facilitar la col•laboració de l’escola en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • Col•laborar en les activitats educatives de l’escola i cooperar amb el Consell Escolar en la programació d’activitats extraescolars.
 • Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 • Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques, culturals i fisicoesportives.

L’Assemblea General és l’òrgan principal de govern i es reuneix com a mínim una vegada l’any, convocada per la Junta Directiva. La Junta Directiva es reuneix com a mínim una vegada al mes i està formada per:

 • Presidenta: Cristina Valls
 • Sots – presidenta: Rosa Ortiz i Ma José López (la segona només aquest curs)
 • Secretària: Olga Freixa
 • Sots – secretària: Anna Muntané
 • Tresorera: Cristina Freixa
 • Sots-tresorera: Mireia Muñoz
 • Vocal: Núria Roig
 • Vocal: Núria Perellón

L’Ampa s’organitza també en dues comissions:

Comissió de Festes: Aquesta Comissió està coordinada per CF i CV està integrada per un grup de mares col·laboradores. El seu objectiu és col·laborar en l’organització de festes que se celebren a l’escola (Benvinguda a les famílies de P3, Castanyada, Nadal, Sant Jordi, Fi de curs,….).

Comissió de Participació i Comunicació: L’objectiu d’aquesta comissió és establir un contacte fluïd amb les famílies. Dins aquest apartat hi ha la gestió del telèfon mòbil, el blog i el correu eletrònic i el projecte “pares/mares delegats de classe” (aquest darrer projecte està coordinat per CV).

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: