ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 13/11/2013

Novembre 21, 2014
 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
 2. Presentació de la memòria curs 2012-2013
 3. Presentació de l’estat de comptes
 4. Presentació del projecte curs 2013-2014.
 5. Aprovació, si s’escau, del pressupost per al curs 2013-14
 6. Altres informacions.
 7. Precs i preguntes

Assistents: Cristina Freixa, Mireia Muñoz, Sergi Pardo, Cristina Valls, Bernardo Corral, Joaquín Campán, José Antonio Fernandez, J. Alberto Gracia, Carme Arnau, Marc Ventura, Isa Garcia, José Sojo, Gerad Stutje, Neus Rubau, Olga Freixa.

Comença l’assemblea a les 21:12 hores, amb un total de 15 assistents.

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior

– Vots a favor d’aprovar l’acta anterior: 15

– Vots en contra: 0

– Abstencions: 0

 1. Presentació de la memòria curs 2012-2013

Cristina Valls presenta la memòria del curs passat: activitats i serveis, comunicació amb les famílies, suport a l’escola i participació.

 

 1. Presentació de l’estat de comptes

Cristina Freixa explica l’estat de comptes.

Votació de l’estat de comptes de l’AMPA:

– Vots a favor: 15

– Vots en contra: 0

– Abstencions: 0

 1. Presentació del projecte curs 2013-2014

Cristina Valls presenta el projecte pel nou curs: organigrama, promoció de la participació de les famílies a l’escola, informació de les mobilitzacions a favor de l’escola pública, canvis (canvi en el suport al cagatió, agendes de P3 a 6è, aportació a l’escola), etc.

 1. Aprovació, si s’escau, del pressupost per al curs 2013-2013

Cristina Freixa i Mireia Muñoz presenten el pressupost pel curs 2012-2013.

Votació del pressupost pel nou curs:

– Vots a favor: 15

– Vots en contra: 0

– Abstencions: 0

 1. Altres informacions

Cristina Valls dóna resposta als suggeriments de l’assemblea anterior.

 1. Precs i preguntes.

Es fa una dinàmica de participació.

Mireia Muñoz proposa fer festes d’aniversari mensuals dins l’escola per evitar les festes particulars.

El Sr. Stutje proposa trobar una solució als problemes de trànsit que hi ha a les entrades i sortides de l’escola.

També parla de la socialització de llibres, diu que caldria estudiar la manera que els alumnes que no cuiden els llibres els paguin.

Carme Arnau parla de la participació de les famílies, es pregunta com es pot fer per implicar-les més. Neus Rubau proposa passar una enquesta a les famílies per saber com participarien més.

Olga Freixa proposa posar en marxa el projecte de dinars de carmanyola.

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:15h.

Anuncis

CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Novembre 21, 2014

3 DE DESEMBRE DE 2014

21:00 HORES

LLOC: AULA PER DETERMINAR

 

ORDRE DEL DIA:

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
 2. Presentació de la memòria curs 2013-2014
 3. Presentació de l’estat de comptes
 4. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva
 5. Presentació del projecte curs 2014-2015.
 6. Aprovació, si s’escau, del pressupost per al curs 2014-15
 7. Altres informacions.
 8. Precs i preguntes

Si voleu incloure algun punt a l’ordre del dia o presentar candidatura a algun dels càrrecs ho podeu fins el dia 26 de novembre per correu electrònic (ampadelavila@gmail.com) o telèfon (606 437 523)

L’acta de l’assemblea anterior es pot consultar al bloc (https://ampadelavila.wordpress.com/) i es troba a disposició de tots els associats al despatx de l’AMPA.

És molt important l’assistència de tots els pares, mares i tutors!

Hi haurà cafè, infusions i pastissos per fer més agradable la reunió