Junta de l’AMPA 17/01/2013

gener 28, 2013

Ja podeu consultar l’acta de la reunió de la junta de l’AMPA celebrada el passat 17 de gener: Acta 17.01.13

Aprofitem per informar-vos que el dia 22 de gener es va constituir el Consell Escolar amb les noves incorporacions de pares i mestres.

Anuncis

Família i escola, Junts per l’educació

gener 16, 2013

Us recomanem la web Junts x l’Educació del Departament d’Ensenyament. Aquest espai al qual podeu accedir a través de www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola, facilita un seguit de recursos, d’informacions i d’orientacions per tal d’ajudar a les famílies en la tasca educativa dels seus filles i filles.

L’objectiu és aconseguir una major coresponsabilitat entre la família i l’escola, i per aconseguir-ho, el web inclou dos apartats clarament diferenciats:
Escolaritat, on s’inclou tota la informació necessària des del punt de vista de les diferents etapes educatives
Educar i créixer en família, on es vol donar suport a les famílies per tal que aquestes puguin obtenir més eines per a l’educació dels seus fills/es
El web pretén ser el portal d’Ensenyament per a les famílies, a través d’un únic canal que evita la dispersió de la informació, de tal manera que les famílies poden accedir a tots els recursos i orientacions de forma senzilla a partir d’aquest canal únic.