Festa del llibre

Juny 2, 2015

Una festa que cada any te més exit. Els nens varen poder gaudir d´una tarda mágica amb pintures, manualitats i llibres.

20150602122809

Anuncis

Excursió a la Cala Sant Francesc

Juny 2, 2015

Un dia de lo més divertit, platja i jocs varen ser els protagonistes.

20150602122812

20150602122810

20150602122729


ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 3 DE DESEMBRE DE 2014

Desembre 9, 2014

Us adjuntem l’acta de l’Assemblea de l’AMPA d’aquest any i volem agrair les mares i pares que hi vau assistir, pensem que aquestes trobades són importants per estar informats i per participar a l’escola!

Acta ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 03.12.14


ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 13/11/2013

Novembre 21, 2014
 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
 2. Presentació de la memòria curs 2012-2013
 3. Presentació de l’estat de comptes
 4. Presentació del projecte curs 2013-2014.
 5. Aprovació, si s’escau, del pressupost per al curs 2013-14
 6. Altres informacions.
 7. Precs i preguntes

Assistents: Cristina Freixa, Mireia Muñoz, Sergi Pardo, Cristina Valls, Bernardo Corral, Joaquín Campán, José Antonio Fernandez, J. Alberto Gracia, Carme Arnau, Marc Ventura, Isa Garcia, José Sojo, Gerad Stutje, Neus Rubau, Olga Freixa.

Comença l’assemblea a les 21:12 hores, amb un total de 15 assistents.

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior

– Vots a favor d’aprovar l’acta anterior: 15

– Vots en contra: 0

– Abstencions: 0

 1. Presentació de la memòria curs 2012-2013

Cristina Valls presenta la memòria del curs passat: activitats i serveis, comunicació amb les famílies, suport a l’escola i participació.

 

 1. Presentació de l’estat de comptes

Cristina Freixa explica l’estat de comptes.

Votació de l’estat de comptes de l’AMPA:

– Vots a favor: 15

– Vots en contra: 0

– Abstencions: 0

 1. Presentació del projecte curs 2013-2014

Cristina Valls presenta el projecte pel nou curs: organigrama, promoció de la participació de les famílies a l’escola, informació de les mobilitzacions a favor de l’escola pública, canvis (canvi en el suport al cagatió, agendes de P3 a 6è, aportació a l’escola), etc.

 1. Aprovació, si s’escau, del pressupost per al curs 2013-2013

Cristina Freixa i Mireia Muñoz presenten el pressupost pel curs 2012-2013.

Votació del pressupost pel nou curs:

– Vots a favor: 15

– Vots en contra: 0

– Abstencions: 0

 1. Altres informacions

Cristina Valls dóna resposta als suggeriments de l’assemblea anterior.

 1. Precs i preguntes.

Es fa una dinàmica de participació.

Mireia Muñoz proposa fer festes d’aniversari mensuals dins l’escola per evitar les festes particulars.

El Sr. Stutje proposa trobar una solució als problemes de trànsit que hi ha a les entrades i sortides de l’escola.

També parla de la socialització de llibres, diu que caldria estudiar la manera que els alumnes que no cuiden els llibres els paguin.

Carme Arnau parla de la participació de les famílies, es pregunta com es pot fer per implicar-les més. Neus Rubau proposa passar una enquesta a les famílies per saber com participarien més.

Olga Freixa proposa posar en marxa el projecte de dinars de carmanyola.

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:15h.


CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Novembre 21, 2014

3 DE DESEMBRE DE 2014

21:00 HORES

LLOC: AULA PER DETERMINAR

 

ORDRE DEL DIA:

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
 2. Presentació de la memòria curs 2013-2014
 3. Presentació de l’estat de comptes
 4. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva
 5. Presentació del projecte curs 2014-2015.
 6. Aprovació, si s’escau, del pressupost per al curs 2014-15
 7. Altres informacions.
 8. Precs i preguntes

Si voleu incloure algun punt a l’ordre del dia o presentar candidatura a algun dels càrrecs ho podeu fins el dia 26 de novembre per correu electrònic (ampadelavila@gmail.com) o telèfon (606 437 523)

L’acta de l’assemblea anterior es pot consultar al bloc (https://ampadelavila.wordpress.com/) i es troba a disposició de tots els associats al despatx de l’AMPA.

És molt important l’assistència de tots els pares, mares i tutors!

Hi haurà cafè, infusions i pastissos per fer més agradable la reunió


Acta Dimecres 12 de març de 2014

Març 13, 2014

Lloc: Despatx de l’AMPA

 

ORDRE DEL DIA

 1. Explicació proposta extraescolars empresa Tendel
 2. Nova empresa fabricació xandalls i bates
 3. Nova empresa venda de llibres: Directe Llibres
 4. Subvenció excursió 5è de primària
 5. Activitats Sant Jordi
 6. Excursió en família
 7. Altres temes.

ASSISTENTS: Cristina Valls (CV), Rosa Ortiz (RO), Mireia Muñoz (MM), Anna Muntané (AM), Sergi Pardo (SP) i Cristina Freixa (OF)

 

 1. 1.   Explicació proposta extraescolars empresa Tendel. CF I CV expliquen la proposta de l’empres tendel. S’acorda treballar amb ells. Quedem que proposem activitats, horaris. S’afegirà 1 euro per activitat per subvencionar l’AMPA. Demanarem si es poden fer activitats extraesc al migdia de 45 minuts. Responsable extraescolars: Cristina Freixa (es posa en contacte amb l’empresa). CV envia la proposta de Tendel a tots els membres de la Junta.

 

 1. 2.   Nova empresa fabricació xandalls i bates. S’acorda treballar amb l’empresa TESSUTI ubicada a Arbúcies i que ens va fer una explicació detallada i ens va deixar mostres. Quedem el dimarts 18 de març amb la Marta (responsable de l’empresa) per acabar de concretar el model. AM la truca per demanar si pot portar diferents models de xandalls amb els dos tons de gris (clar i fosc) i també mostrari de bates. Caldrà decidir si treballem amb precomandes.

En relació al logotip, es demana a Tomàs Bedós si pot refer el logotip que ens va fer posant els 3 blocs de l’edifici de La Vila i canviant la tipografia de les lletres perquè aquesta sigui més entenedora.

 

 1. 3.   Directe Llibres. CF explica l’oferta que ens va fer l’empresa. S’acorda provar de treballar amb ells aquest any. Responsables de llibres: CV i SP. Es posaran en contacte amb l’empresa per començar a treballar. Resta pendent parlar dels llibres socialitzats amb la directora.

 

 1. 4.   Subvenció excursions 5è. Es torna a fer esmorzar per compensar que no s’ha subvencionat en 5 euros l’excursió prevista per aquest curs. Es proposa que any vinent 7 euros en comptes de 5.

 

 1. 5.   Activitats Sant Jordi. Aquest any no es poden fer perquè no hi ha ningú que ho lideri.

 

 1. 6.   Excursió en família. Es proposa fer-la el diumenge 18 de maig, falta concretar el lloc tot i que va sortir la idea de trobar-nos al Vilar per dinar i fer jocs.

 

 1. 7.   Altres temes. Olga Freixa no pot continuar amb el càrrec de secretària i demana que algú la substitueixi. MM s’ofereix per fer de secretària. MM i OF quedaran per fer el traspàs.

 

 

Signatures:

 

 

Cristina Valls                                                                          Olga Freixa

Presidenta                                                                     Secretària


Cicle de xerrades “Internet i les xarxes socials”

febrer 20, 2014

A cárrec d´Alexandre Mset. Psicóleg, coach i assesor familiar. Gerent del grup de Vida. Escola d´Intel.ligencia Emocional. Es fará la Xerrada “Internet i les xarxes socials”

Dia 20 de febrer del 2014 a les 15,15h, a la nostre Escola Joaquim Ruyra.